• News
   

» บริษัท ไทยวิกรม อุตสาหกรรม จำกัด ต้องการรับพนักงาน
บริษัทฯ กำลังรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง หลายอัตรา เพื่อประจำที่สำนักงานท่าพระ ตามรายละเอียด ดังนี้ :-
 บริษัทฯ กำลังรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง หลายอัตรา เพื่อประจำที่สำนักงานท่าพระ ตามรายละเอียด ดังนี้ :-

1. พนักงานธุรการบัญชี จำนวน 2 อัตรา
- หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือการเงิน
- ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
- ใช้คอมพิวเตอร์ Ms.office คล่อง
รายละเอียดของงาน :รับโทรศัพท์ จัดทำใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย รับวางบิล จ่ายเช็คเจ้าหนี้ ติดต่อลูกค้าเรื่องรายละเอียดการชำระเงิน ติดตามการชำระเงินจากลูกหนี้ บันทึกข้อมูลทางบัญชีและ การเงินด้วยระบบบัญชีเอ็กซ์เพรส จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ เพื่อให้งานแล้วเสร็จด้วยดี

2. ธุรการฝ่ายขาย จำนวน 4 อัตรา
- หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
- ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- รักงานขาย, ชอบการเจรจาต่อรอง, มีความรับผิดชอบสูง
- ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
- ใช้คอมพิวเตอร์ Ms.office คล่อง
รายละเอียดของงาน :รับโทรศัพท์ พิมพ์ใบเสนอราคา เจรจาต่อรองกับลูกค้า ติดตามรายงานจากพนักงานขาย ดูแลข้อมูลของแผนกและสรุปรายงานต่าง ๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายประสานงานกับพนักงานขายและแผนกต่าง ๆ เพื่อให้งานแล้วเสร็จด้วยดี

3. พนักงานขาย จำนวนหลายอัตรา
- ชาย, หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- รักงานขาย, ชอบการเจรจาต่อรอง
- พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา
- มีความรับผิดชอบสูง และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
รายละเอียดของงาน :เจรจาต่อรองกับลูกค้า ทำรายงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ประสานงานกับธุรการฝ่ายขายเพื่อให้งานแล้วเสร็จด้วยดี