บริษัท ไทยวิกรม อุตสาหกรรม จำกัด

โรงงาน : 322 หมู่ 4 ซอย ว.ป.อ.11 ถนนเศรษฐกิจ1 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
โทร : 0-2429-4710-1 , 0-2429-4745
แฟกซ์ : 0-2429-4712

สำนักงาน : 56-58 ซอยจำเนียรสุข 3 ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทร : 0-2465-5440 , 0-2465-1560 , 0-2465-2492 , 0-2466-4582
แฟกซ์ : 0-2465-5449 , 0-2891-8008

E-mail : info@thaivikrom.com